ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το χειμερινό – εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος. Για να δείτε…

Διευκρίνιση σχετικά με τα μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας

Τα μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας που έχουν περαστεί μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023 δύναται να προσμετρηθούν για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει περασμένα περισσότερα από τα μαθήματα επιλογής που απαιτούνται τότε με υπεύθυνη δήλωση του/της θα δηλώσει ποιο ή ποια…

Ανακοίνωση Ορκομωσίας

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην επικείμενη ορκωμοσία, να αποστείλλουν (εφόσον δεν έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα), στη γραμματεία του τμήματος, την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε μορφή .pdf, μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023. Διευκρινίζεται ότι…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Φυσικής του Δι.Πα.Ε. ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022 ως ακολούθως: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής έχει όποιος/α είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της…

Διανομή Συγγραμμάτων – Εύδοξος

H διανομή συγγραμμάτων απο τον Εύδοξο για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την *Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023….

Δοκιμαστικό μάθημα στο πλαίσιο αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων για τη θέση ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών με εφαρμογές στους Επιταχυντές» στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή επί θητεία (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP30198)

Στο πλαίσιο της πλήρωσης μιας θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών με εφαρμογές στους Επιταχυντές» στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή επί θητεία (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP30198),θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις διάρκειας…

Αναβολή μαθημάτων

Ενόψει των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Σύγκλητος ομόφωνα αποφασίζει την μη πραγματοποίηση μαθημάτων και εργαστηρίων την Παρασκευή 6-10-2023 και τη Δευτέρα 9-10-2023, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/ τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

WordPress Theme built by Shufflehound.