Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν και δικαιούνται να παρακολοθήσουν το εργαστήριο (όλοι οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου και όσοι φοιτητές του 3ου εξαμήνου έχουν αποτύχει), να συμμετάσχουν στo 1ο μάθημα του εργαστηρίου υπολογιστών την Τρίτη 6/10, στις 10:15 στην αίθουσα https://zoom.us/j/98691612974. Θα γίνει μια πολύ γενική εισαγωγή στο αντικείμενο του εργαστηρίου, στο πως θα εκτελούνται οι εργασίες και πως θα βαθμολογηθείτε στο εργαστήριο.