Το συννημένο έγγραφο αποτελεί το ΦΕΚ που αφορά θέματα μετεγγραφών – μετακινήσεων. Επεξηγεί πλήρως τις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή τους και συνεπώς συνίσταται η λεπτομερής αναγνωση του από τους φοιτητές που επιθυμούν μετεγγραφή.

Σημειώνεται ότι:

Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δικαιούχοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση.