Την Παρασκευή 19-2-2021 στις 10.00π.μ. στην ψηφιακή αίθουσα  Zoom: https://zoom.us/j/95019550924 θα δοθεί διάλεξη  από το υποψήφιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Α.Χ.Λαδερού με θέμα “Προσομοίωση Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Κίνησης.”

Οι φοιτητές που  θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα, στο τέλος του μαθήματος θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη διδακτική ικανότητα της υποψηφίας.