Το μάθημα Κβαντομηχανική Ι (14/12/2021) θα ξεκινήσει στις 15:30, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα