Η πρώτη συνάντηση σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος θεωρητική Μηχανική ΙΙ – Σχετικότητα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30-03-2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα των ΣΑΕ.