Πρόκειται να υλοποιηθούν τροποποιήσεις στους κανόνες δήλωσης μαθημάτων οι οποίες θα επιλύουν θέματα με τις δηλώσεις μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων και των επιτρεπόμενων διδακτικών μονάδων δήλωσης.

Όταν υλοποιηθεί από την εταιρεία που μας έχει προμηθεύσει το γραμματειακό πρόγραμμα η παραμετροποίηση του, θα βγει νέα ανακοίνωση για τις δηλώσεις των μαθημάτων και το πως αυτές θα τροποποιηθούν.

Προς το παρόν ισχύει η τρέχουσα ανακοίνωση και η τρέχουσα ημερομηνία λήξης δηλώσεων.