Την Τετάρτη 6/4/2022 και ώρα 11:00 – 12:00 (π.μ) και μετά από αίτημα ορισμένων φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, θα πραγματοποιηθεί καταστατική συνέλευση φοιτητικού συλλόγου Φοιτητών Φυσικής στην αίθουσα ΣΑΕ ή στην αίθουσα Εγκαταστάσεων (3ο ή 2ο ΤΟΛ) κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Τα μαθήματα εκείνη την ώρα δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς υπάρχει παράλληλα πρόσκληση για Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών. Μετά το πέρας της Συνέλευσης της Σχολής και όχι νωρίτερα από τις 12:00, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν κανονικά.