α/αΓνωστικό ΑντικείμενοΜάθημαΟνοματεπώνυμο 
1Πυρηνική Φυσική Πυρηνική Φυσική*Δευτέρα 10:00 – 15:00
Παρασκευή 14:00 – 19:00
2ΜαθηματικάΔιαφορικός Λογισμός ΙΙΜετασχηματισμοί Laplace και Ανάλυση LaplaceΔευτέρα 8:00 – 14:00
Παρασκευή 13:00 – 16:00
3ΟπτικήΚυματική – Οπτική Δευτέρα 14:00-18:00 
Τετάρτη 14:00-18:00 
Πέμπτη 15:00-18:00 
Παρασκευή 15:00-18:00 
4Προγραμματισμός Η/ΥΑλγόριθμοι και προγραμματισμός Η/ΥΔευτέρα 15:00 – 20:00
Τρίτη 15:00 – 20:00
Τετάρτη 15:00 – 20:00
5Θεωρητική ΜηχανικήΘεωρητική ΜηχανικήΔευτέρα 10:00 – 14:00 
Τρίτη 12:00 – 16:00