Στο συνημμένο αρχείο βρίσκεται το πρακτικό ανάρτησης αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων Ακαδημαϊκων Υποτρόφων του Τμήματος Φυσικής. 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων 10 ημερών από την δημοσίευση του πρακτικού (2/9/2022) στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ.