Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές θα χωριστούν σε δύο Τμήματα με τον παρακάτω γενικό κανόνα:

Α) Φοιτητές πρώτου εξαμήνου: Πέμπτη με διδάσκων κ. Μαραγκάκη

Β) Φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων: Δευτέρα με διδάσκων τον κ. Μαγκαφά

Αλλαγές τμημάτων επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες (π.χ. όσοι έχουν γίνει δεκτοί σε διαφορετικό τμήμα από αυτό του εξαμήνου τους).

Το εργαστηριακό μάθημα “Εργαστήριο Πληροφορικής για Φυσικούς” τη Δευτέρα 3-10-2022 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του Διδάσκοντος.