Στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος έχουν ανατεθεί Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο εδώ.