Το μάθημα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της κατεύθυνσης Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας θα ξεκινήσει αύριο 20/10/2022 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.