Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει στο έργο Building Ecosystem Integration Labs at HEI to Foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials -HEI4S3-RM. Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται δωρεάν μαθήματα που μπορούν να παρακολουθήσουν  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές κάνοντας δήλωση εδώ.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε https://eit-hei.eu/projects/hei4s3-rm/