Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή Καθομολόγησης – Απονομή Μεταπτυχιακών τίτλων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 12:30 στο Φουαγέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου του ΔI.ΠA.Ε. Καβάλας