Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων/ουσών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος στο μάθημα Εμβιομηχανική.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.