Την Τρίτη 21/2/2023 θα γίνουν οι εγγραφές στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Ψηφιακών Συστημάτων (Η’ εξάμηνο). Επιπλέον, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος και τους κανόνες του εργαστηρίου.