Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ