Την Τρίτη 9/5/2023 και ώρα 10:00 στο κτίριο της βιβλιοθήκης, το γραφείο Erasmus της Καβάλας διοργανώνει την Εαρινή εκδήλωση Erasmus. Οι φοιτητές Erasmus που φιλοξενούνται στο ίδρυμα θα παρουσιάσουν τα Πανεπιστήμια τους και μέρος της κουλτούρας τους.  Συγχρόνως το προσωπικό του γραφείου Erasmus της Καβάλας θα είναι διαθέσιμο για ενημέρωση των φοιτητών που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.