Βρείτε συνημμένο το πρόγραμμα της εξεταστικής εδώ. Δείτε το φύλλο του excel το οποίο αναφέρεται στο ΠΠΣ Φυσικής.