Την σχετική προκήρυξη για την ανάδειξη υποτρόφων από έσοδα κληροδοτημάτων μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να δουν αναλυτικά τους όρους σε κάθε κληροδότημα.