Τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου:

Φυσική της Ατμόσφαιρας

Ανάλυση Δεδομένων

Αποτίμηση χαοτικών συστημάτων

Ιατρική Φυσική

Εργαστήριο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ψηφιακών συστημάτων

Νανοηλεκτρονική

Εφαρμογές των ακτινοβολιών, δοσιμετρία και ακτινοπροστασία

Παραγωγή ενέργειας

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Θα διδαχθούν κανονικά, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα του 8ου εξαμήνου (όσαν δεν αναγράφονται) δεν θα διεξαχθούν αυτό το ακαδημαϊκό εξάμηνο.