Το μάθημα της Ερευνητικής Μεθοδολογίας του Δ΄ Εξαμήνου, θα πραγματοποιείται στην αίθουσα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (2 ΤΟΛ)