Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ΕΠΟΜΕΝΟ ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 να μπουν στο site του Erasmus+ (http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/) και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.