Η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ομόφωνα στην υπ΄αριθμ. 17η/2023-2024 συνεδρίασή της, όσοι φοιτητές που στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 βρίσκονται επί πτυχίω (έτος εισαγωγής 2019-2020 5ο έτος σπουδών) και στο τέλος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023, πριν την μετάβαση στο νέο ΠΠΣ, έχουν ολοκληρώσει τα 30 ECTS του 8ου εξαμήνου, είτε με μαθήματα, είτε με μαθήματα και ανάληψη (όχι μόνο δήλωση) πτυχιακής εργασίας, διατηρούν τα ΕCTS που είχαν τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου, πριν την μετάβαση. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.