Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχει συσταθεί και λειτουργεί ο θεσμός με την ονομασία “Συνήγορος των μελών του ΔΙ.ΠΑ.Ε που έχουν την φοιτητική ιδιότητα”

Γραφεία Συνήγορου των μελών του ΔΙ.ΠΑ.Ε που έχουν την φοιτητική ιδιότητα 

Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συνίστανται τρία αυτοτελή γραφεία με την επωνυμία “Συνήγορος των μελών του ΔΙ.ΠΑ.Ε που έχουν την φοιτητική ιδιότητα” στις Πανεπιστημιουπόλεις Θεσσαλονίκης, Σερρών και Καβάλας, τα οποία υπάγονται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

Οι αρμοδιότητες των γραφείων είναι:

  • Εξέταση αιτημάτων φοιτητών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα αυτά, 
  • διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης,
  • εξέταση αναφορών- καταγγελιών των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας και
  • ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Οι Συνήγοροι των μελών του ΔΙ.ΠΑ.Ε που έχουν την φοιτητική ιδιότητα δεν έχουν αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Συνήγοροι των μελών του ΔΙ.ΠΑ.Ε που έχουν την φοιτητική ιδιότητα ορίζονται οι:

  1. Κουτσού Σταυριανή, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών,
  2. Καλόμοιρος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών,
  3. Κόκκινος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. 
WordPress Theme built by Shufflehound.