Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων ώστε να περιεχόμενο του να αποτελεί ένα state of the art όσον αφορά το είδος των μαθημάτων το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις που οδηγεί. Το Τμήμα Φυσικής δεν διατηρεί ξενόγνωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Το Τμήμα Φυσικής έχει καθιερώσει, μέχρι στιγμής, τρεις ενδεικτικές επιστημονικές κατευθύνσεις με αντίστοιχα προτεινόμενα μαθήματα επιλογής:
• Κατεύθυνση Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Ηλεκτρονικής
• Κατεύθυνση Πολυπλοκότητας
• Κατεύθυνση Εφαρμογών Φυσικής

Τα μαθήματα επιλογής των κατευθύνσεων μπορούν να επιλεχθούν, και δηλωθούν από τους φοιτητές χωρίς κανένα περιορισμό στα πλαίσια των κανόνων δηλώσης όσον αφορά τον αριθμό τους από κάθε κατεύθυνση, λόγω του ότι οι κατευθύνσεις είναι ενδεικτικές.


Η κατεύθυνση Φυσικής Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας παρέχει ένα ενιαίο συνεπές και δυναμικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο που συνδυάζει τις πρώτες αρχές για θεωρητική μελέτη σχεδιασμό, χαρακτηρισμό υλικών, την δημιουργία διατάξεων και την αξιοποίηση τους σε τεχνολογικές εφαρμογές με έμφαση την μικρό και νάνο ηλεκτρονική και νανοτεχνολογία . Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού εγγυώνται το αποτέλεσμα. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα επιστήμης υλικών Νανοηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας αλλά και να εργαστούν σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας Ηλεκτρονικής Οπτοηλεκτρονικής, Νανοτεχνολογίας.


Ακολούθως η κατεύθυνση Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας αποτελεί ότι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει στα προγράμματα σπουδών φυσικής στον κόσμο με ισχυρό διαθεματικό χαρακτήρα όπως η Οικονομική Φυσική, η Φυσική στην κοινωνία, η πρόβλεψη χρονοσειρών, η Τεχνητή ευφυΐα, η κβαντική φύση της Πληροφορίας, οι εφαρμογές της θεωρίας του χάους. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως Ανάλυση Δεδομένων (Data analysis) , Χρηματοοικονομικές προβλέψεις, Μηχανική Μάθηση αλλά να μπορούν να εργαστούν σε αντίστοιχες εταιρείες η οργανισμούς.

Τέλος η κατεύθυνση Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , ιατρικής φυσικής, πυρηνικής τεχνολογίας και εμβιομηχανικής. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια να συνεχίσουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα σχετικά με θέματα ενέργειας, ιατρικής φυσικής, Περιβάλλοντος. Επίσης θα έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο για να εργαστούν σε επιχειρήσεις Παραγωγής και διανομής ενέργειας σε Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα , σε Βιομηχανίες.

Για να δείτε τις μεταβατικές διατάξεις του ΠΠΣ μπορείτε να μεταβείτε σε αυτόν το σύνδεσμο.

1ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Υ101 Γενική Φυσική Ι Υ 5 8
Υ102 Διαφορικός Λογισμός Ι Υ 4 6
Υ103 Διανυσματικός Λογισμός – Άλγεβρα Υ 4 6
Υ104 Εργαστήριο Πληροφορικής για Φυσικούς Υ 4 5
Υ105 Χημεία Υ 4 5
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 21 30
2ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Υ201 Γενική Φυσική ΙΙ Υ 5 8
Υ202 Διαφορικός Λογισμός ΙΙ Υ 4 5
Υ203 Γενικό Εργαστήριο Φυσικής Υ 4 5
Υ204 Αλγόριθμοι και προγραμματισμός Η/Υ Υ 4 6
Υ205 Μετασχηματισμοί και Ανάλυση Fourier Υ 4 6
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 21 30
3ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Υ301 Διαφορικές Εξισώσεις Υ 5 8
Υ302 Ηλεκτρομαγνητισμός Ι Υ 4 6
Υ303 Θερμοδυναμική Υ 4 6
Υ304 Ατομική Μοριακή Φυσική Υ 4 5
Υ305 Μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής Υ 4 5
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 21 30
4ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Υ401 Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Υ 4 5
Υ402 Κυματική – Οπτική Υ 4 6
Υ403 Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ Υ 4 6
Υ404 Ηλεκτρονική Υ 4 5
Υ405 Περιβαλλοντική Φυσική Υ 3 4
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Εξαμήνου 19 26
E406 Διδακτική της Φυσικής Ε 3 Τα 4 ECTS δε μετρούν στα συνολικά ECTS
E407 Ιστορία και εξέλιξη Ιδεων στη Φυσική Ε 3 Τα 4 ECTS δε μετρούν στα συνολικά ECTS
E408 Ερευνητική Μεθοδολογία Ε 3 4
E409 Μετρολογία και Συστήματα Μετρήσεων Ε 3 4
E410 Ξένη Γλώσσα Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ) Ε 3 4
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 30
5ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Υ501 Θεωρητική Μηχανική I Υ 3 5
Υ502 Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υ 3 4
Υ503 Εργαστήριο Οπτικής Υ 3 4
Υ504 Κβαντομηχανική I Υ 4 5
Υ505 Φυσική Στερεάς Κατάστασης Υ 4 6
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Εξαμήνου 17 24
Ε506 Βασικές εφαρμογές τηλεμετρίας Ε 3 3
Ε507 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Διδακτική Διαδικτυακών Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών E 3 3
Ε508 Φιλοσοφία και Φυσική Ε 3 3
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 23 30
6ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
Υ601 Πυρηνική φυσική Υ 4 6
Υ602 Οικονομική Φυσική Υ 4 6
Υ603 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Υ 4 6
Υ604 Στατιστική Φυσική Υ 4 6
Υ605 θεωρητική Μηχανική ΙΙ – Σχετικότητα Υ 4 6
Υ606 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ε 3 Τα 4 ECTS δε μετρούν για το Πτυχίο
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 20 30
7ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
ΙΝΕ701 Πρακτική Άσκηση Ε Δε μετρούν ECTS για το Πτυχίο
ΤΗΕ702 Πτυχιακή Εργασία Ε 12
2 οποιαδήποτε μαθήματα Επιλογής ή 1 οποιοδήποτε μάθημα Επιλογής και Πτυχιακή Εργασία
Υ703 Αστρονομία – Αστροφυσική Υ 4 7
Υ704 Εργαστήριο Ατομικής – Πυρηνικής φυσικής Υ 4 5
Υ705 Κβαντομηχανική ΙΙ Υ 3 6
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων Εξαμήνου 18
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
SSE706 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα ΚE 3 6
SSE707 Νανουλικά και εφαρμογές ΚΕ 3 6
SSE708 Χαρακτηρισμός Υλικών ΚΕ 3 6
SSE709 Φυσική και Τεχνολογία των Λεπτών Υμενίων ΚΕ 3 6
SSE710 Μη γραμμικά κυκλώματα και συστήματα ΚΕ 3 6
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
CHE711 Μη γραμμική δυναμική – Θεωρία Χάους ΚE 3 6
CHE712 Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα ΚΕ 3 6
CHE713 Υπολογιστική Φυσική και εφαρμογές της ΚΕ 3 6
CHE714 Θεωρία δικτύων και γράφων ΚΕ 3 6
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
APE715 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΚE 3 6
APE716 Πυρηνική Τεχνολογία ΚΕ 3 6
APE717 Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΚΕ 3 6
APE718 Μοντελοποίηση Ενεργειακών συστημάτων ΚΕ 3 6
APE719 Εφαρμοσμένη φυσική ΚΕ 3 6
APE720 Εμβιομηχανική ΚΕ 3 6
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 30
8ο Εξάμηνο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ECTS
ΙΝΕ701 Πρακτική Άσκηση Ε Δε μετρούν ECTS για το Πτυχίο
ΤΗΕ702 Πτυχιακή Εργασία Ε 12
5 οποιαδήποτε μαθήματα Επιλογής ή Πτυχιακή Εργασία και 3 οποιαδήποτε μαθήματα Επιλογής (αν η Πτυχιακή Εργασία αντικαθιστά μάθημα Επιλογής του 7ου εξαμήνου τότε απαιτούνται 4 μαθήματα επιλογής από το 8ο εξάμηνο)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
SSE801 Νανοηλεκτρονική ΚE 3 6
SSE802 Σχεδιασμός νέων υλικών και διατάξεων ΚΕ 3 6
SSE803 Ειδικά θέματα Οπτικής ΚΕ 3 6
SSE804 Εργαστήριο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ψηφιακών συστημάτων ΚΕ 3 6
SSE805 Ψηφιακά κυκλώματα και συστήματα ΚΕ 3 6
ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
CHE806 Αποτίμηση χαοτικών συστημάτων KE 3 6
CHE807 Ανάλυση Δεδομένων ΚΕ 3 6
CHE808 Προηγμένες Γλώσσες Προγραμματισμού ΚΕ 3 6
CHE809 Κβαντική Θεωρία της Πληροφορίας ΚΕ 3 6
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
APE810 Τηλεπικoινωνιακά συστήματα ΚΕ 3 6
APE811 Φυσική της Ατμόσφαιρας ΚΕ 3 6
APE812 Παραγωγή ενέργειας ΚΕ 3 6
APE813 <Εφαρμογές των ακτινοβολιών, δοσιμετρία και ακτινοπροστασία ΚΕ 3 6
APE814 Ιατρική Φυσική ΚΕ 3 6
APE815 Μετεωρολογια ΚΕ 3 6
Σύνολο μαθημάτων εξαμήνου 30

Προβολή σελίδας

WordPress Theme built by Shufflehound.