ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του Τμήματος είναι διττή: η αριστεία στην έρευνα και η μετάδοση της γνώσης της φυσικής σε νέους επιστήμονες. Ειδικότερα:

•      Nα συνεισφέρει στα επιτεύγματα των εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

•      Να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα επιλογών σταδιοδρομίας και να τους εξοπλίσει με  δεξιότητες και εμπιστοσύνη κατανοώντας το ρόλο που διαδραματίζει η φυσική στην έρευνα αιχμής ώστε να γίνουν δημιουργικοί επιστήμονες. 

ΟΡΑΜΑ

Για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ότι είναι για την σημερινή γενιά  avant- gardeαύριο θα είναι ξεπερασμένο, ότι θεμελιώνει την κοινή λογική που σύμφωνα με τον Einsteinκοινή λογική «είναι στοιβάδες προκαταλήψεων που αποκτούμε πριν γίνουμε 16», θα αντικατασταθεί από το κοσμοείδωλο της Κβαντικής Φυσικής, της Σχετικότητας, της Πολυπλοκότητας και των εξωτικών υλικών. Το τμήμα Φυσικής σε καλεί σε αυτό τον κοσμικό χορό των φοιτητών, καθηγητών , ερευνητών με αυτό τον κόσμο τον Mικρό τον Mέγα, γιατί   «Τοσο λίγο είναι ότι ξέρουμε  και τόσο πολύ  ότι εικάζουμε και με τόση βραδύτητα μαθαίνουμε που ρωτάμε και πεθαίνουμε (NERUDA)».

Η δομή του τμήματος  βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και ενσωματώνει τα αιτήματα και τις προσδοκίες της αγοράς όπου οι σύγχρονες τάσεις της φυσικής  συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Το όραμα του τμήματος είναι η καθιέρωσή του του ως πρότυπο κέντρο αναφοράς με διεθνείς προδιαγραφές στην έρευνα, στο κοινωνικό έργο και στην εκπαίδευση με στόχο την μετεξέλιξή του σε ένα τμήμα με ηγετικό ρόλο καιδιαθεματική αντιμετώπιση:

  Στον Προσδιορισμό  και την διαχείριση της πολυπλοκότητας και μελλοντικές εκτιμήσεις.

Ανάπτυξη και μελέτη νέων υλικών

Κβαντική θεωρία της Πληροφορίας

Εφαρμογές θεωρία του Χάους και της Πολυπλοκότητας

Η φυσική στην Κοινωνία

Οικονομική φυσική

Εμβιομηχανικά προβλήματα

Στοιχειώδη σωμάτια

Φυσική και ενέργεια

καθώς και να παράγει επιστήμονες/ ερευνητές οι οποίοι να διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα και να προσαρμόζονται σε ποικίλα επιστημονικά περιβάλλοντα. 

WordPress Theme built by Shufflehound.