Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Φυσικής
Master in Innovation in Technology & Engineering Management – Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών (ΦΕΚ 2802/17 -10- 2012 τ.β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης το Τμήμα συνδιοργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με άλλα τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ και άλλων ΑΕΙ τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :

Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις
Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2017-18 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις”, (MSc in Econophysics) σύμφωνα με το ΦΕΚ 3757/22-11-2016 και όπως επανεγκρίθηκε με το ΦΕΚ 76049/21/11-5-2018.
Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών καταστροφών
Σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ και της Σχολής Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εκπαιδευτικού φορέα του Πυροσβεστικού Σώματος από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: Διυδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών καταστροφών»” (“MSc in Analysis and Management of Manmade and Natural Disasters) (ΦΕΚ 1534/B’/22-07-2015)
Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες
Συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός: η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και σε όλους τους αποφοίτους AEI που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα:

  • ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών,
  • υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας,
  • εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης,
  • ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου,
  • προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και
  • γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e-learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ

WordPress Theme built by Shufflehound.