Στο τμήμα υπάρχουν τα ακόλουθα 6 θεσμοθετημένα εργαστήρια, τα οποία αποτελούν το βασικό πυρήνα διεξαγωγής των ερευνητικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων, και καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τους.

Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Ηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας
Το ερευνητικό εργαστήριο “Φυσικής Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας” με ΦΕΚ ίδρυσης ΔΦ 22.2/13600 μελετά θεωρητικά και πειραματικά τις ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες των ημιαγωγών όπως και τις μη γραμμικές φυσικές ιδιότητες υλικών. Με κατάλληλες ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις χαρακτηρίζει, σχεδιάζει και αναπτύσσει ημιαγωγικές διατάξεις, ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα. Επίσης σκοπός του εργαστηρίου είναι η μελέτη των ιδιότητων μεταυλικών, νανοδιατάξεων και κβαντικών φαινομένων στα στερεά.

Διευθυντής: Αναπ. Καθηγητής Χανιάς Μιχαήλ

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Μπαντέκας

Εργαστήριο Βιοφυσικής
Aντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την Βιοφυσική σε διάφορα πεδία, και ειδικότερα σε:
• Μελέτη φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων υλικών και συστημάτων με εφαρμογές στην ιατρική.
• Αναλυτικές και αριθμητικές μεθοδολογίες με έμφαση στην ιατρική.
• Αλληλεπίδραση ιονιζουσών και μη ακτινοβολιών με την έμβια ύλη.
• Εφαρμογές νανοτεχνολογίας στην ιατρική.
• Μελέτη και ανάπτυξη Μικρό Μηχανολογικών Ηλε- κτρονικών Συσκευών με εφαρμογή στην ιατρική.
• Θέματα Δοσιμετρίας.
• Εμβιομηχανικό Χαρακτηρισμό Νανοδομημένων και μη υλικών.
• Βιοατρική Μηχανική.
• Βιοηθική και Δεοντολογία.
• Μελέτη γενικότερα των φυσικών φαινομένων που
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την έμβια ύλη.

Διευθυντής: Αναπ. Καθηγητής Νικόλαος Βορδός

Εργαστήριο Πολυπλοκα Συστηματα
To αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την πολυπλοκότητα σε διάφορα πεδία, και ειδικότερα σε:
Οικονομική Φυσική. Κοινωνική Φυσική. Δυναμικά συστήματα και Χάος. Αυτοομοιότητα – Φράκταλς. Θεωρία Δικτύων. Νευρωνικά δίκτυα. Κρίσιμα φαινόμενα. Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών και ημιαγωγικών διατάξεων. Μη γραμμικά κυκλώματα και συστήματα. Χαοτικός συγχρονισμός. Αποτίμηση μη γραμμικών χρονοσειρών. Πρόβλεψη χρονοσειρών. Πολύπλοκα Δίκτυα. Πολύπλοκα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Κοινωνικοπολιτικά πολύπλοκα συστήματα.Πολυπλοκότητα στην Οικονομία, Αξιολόγηση σε σύνθετα συστήματα (υλικά, κατασκευές, εφαρμογές τεχνολογίας) καθώς και σε οργανισμούς και κοινωνικές δομές, σε Μίκρο και Μάκρο επίπεδο,Τυχαίος περίπατος. Μέθοδοι μέγιστης εντροπίας. Εξόρυξη δεδομένων

Στα χρόνια λειτουργείας του (από το 2018 έως σήμερα) έχει παρουσιάσει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με επιστημονικές δημοσιεύσεις, με συμμετοχή και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και υλοποιώντας ερευητικά έργα.

Κάνοντας κλικ στο banner μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την εξάπλωση της πανδημίας στην Ελλάδα.

Διευθυντής: Καθηγητής Λυκούργος Μαγκαφάς

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος, Κινητήριων Συστημάτων και Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
Το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος, Κινητηρίων Συστημάτων & Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων (P.ELE.D.EM), ιδρύθηκε αρχικά το 2016 ως Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος & Κινητηρίων Συστημάτων (Φ.Ε.Κ. 836/30-03-2016 τ.Β΄), και επανιδρύθηκε το 2020 (Φ.Ε.Κ. 4395/6-10-2020 τ.Β΄). Το αντικείμενο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση-προσομοίωση-εξομοίωση πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων κίνησης & παραγωγής ενέργειας όπως π.χ. Πλοία, Υβριδικά Αυτοκίνητα, Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μεγάλοι Σταθμοί Παραγωγής, Α.Π.Ε.), Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.λ.π, καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων για την έγκαιρη πρόγνωση-διάγνωση βλαβών. Στο Εργαστήριο διεξάγεται υψηλού επιπέδου Έρευνα μέσω εγκεκριμένων Ερευνητικών Έργων, όπως ανάπτυξη συσκευών διάγνωσης βλαβών σε πολύπλοκα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, ενώ υπάρχει ταυτόχρονα και διεπιστημονικό πεδίο εφαρμογών όπως η ανάπτυξη οπτικών αισθητήρων για την εκτίμηση της ποιότητας καυσίμων Diesel, η εκτίμηση της γήρανσης ημιαγωγικών στοιχείων κ.α. Στο Εργαστήριο έχουν εκπαιδευθεί μέσω των Διπλωματικών τους Εργασιών αρκετοί φοιτητές οι οποίοι προωθήθηκαν για πρακτική και τελικά εργάζονται μόνιμα σε αυτές σε μεγάλες Εταιρείες, όπως οι PRISMA ELECTRONICS S.A., IAV, EDAG BFFT Electronics, ενώ έχουν υποβληθεί κοινές ερευνητικές προτάσεις με Εταιρείες όπως οι Intracom Defense Electronics (I.D.E), AIRBUS, PROTASIS S.A. κ.α. Το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο έχει υπογράψει Memorandum of Agreement (Μ.Ο.Α), με διάφορες Εταιρείες για την Εκπαίδευση Φοιτητών σε αυτό που μπορούν να προσληφθούν σε νέες θέσεις εργασίας, την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, τη διοργάνωση σεμιναρίων κ.λ.π. Ο Ερευνητικός Εξοπλισμός που διαθέτει θεωρείται από τους πιο σύγχρονους στο τομέα της δράσης του.

Διευθυντής: Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Δερμεντζόγλου

Εργαστήριο Διδακτικής Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μικρομαγνητισμού
Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος

Το Τμήμα διαθέτει επιστημονικό εξοπλισμό πολύ υψηλής τεχνολογίας και ζήτησης, με τα οποία τόσο οι φοιτητές να μπορούν να παράγουν ερευνητικές εργασίες και διατριβές αριστείας όσο και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος να φέρνουν σε πέρας υψηλής στάθμης ερευνητικά έργα.

Επιπρόσθετα, συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων διαμέσου του προγράμματος ERASMUS ανταλλαγής φοιτητών.

WordPress Theme built by Shufflehound.