Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι αρμόδιος για να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

α) Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων του Τμήματος, τρόπους αξιολόγησης επιδόσεων μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κα., που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία δυσκολεύεται, τρόπους μελέτης, βιβλιογραφία.

γ) Περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της βέλτιστης επιλογής μαθημάτων, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις και συζήτηση με τον φοιτητή, ώστε η επιλογή των μαθημάτων να συνάδει με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

δ) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
ε) Επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών.
στ) Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
ζ) Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση

εργασίας στο εξωτερικό).
η) Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.
θ) Θέματα με διδάσκοντες.
ι) Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές του

(Φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, ΣΚΕΠΙ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κα).

Οι σύμβουλου σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022 είναι:

Α.Μ.Σύμβουλος Σπουδών Email
7388Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7385Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7386Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7387Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7389Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7391Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7390Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7400Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7408Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7392Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7406Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7393Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7394Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7410Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7395Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7396Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7397Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7398Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7411Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7399Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7401Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7407Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7409Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7402Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7403Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7404Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7405Μιχαήλ Μαραγκάκηςmmara@physics.ihu.gr
7047Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7004Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7003Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7001Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7007Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7006Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7070Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7016Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7011Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7015Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7075Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7013Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7012Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7014Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7021Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7022Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7087Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7020Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7019Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7018Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7089Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7017Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7096Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7023Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7025Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7026Κωνσταντίνος Καρακουλίδηςkarakoul@physics.ihu.gr
7027Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7105Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7028Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7106Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7110Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7029Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7111Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7031Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7032Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7033Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7036Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7037Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7114Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7039Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7040Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7042Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7043Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7192Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7044Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7120Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7045Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7194Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7046Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7048Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7049Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7050Νικόλαος Βορδόςnvordos@physics.ihu.gr
7062Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7060Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7061Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7051Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7053Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7134Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7054Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7055Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7191Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7056Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7058Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7057Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7136Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7130Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7132Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7149Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7151Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7142Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7153Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7160Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7161Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7156Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7162Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7164Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7165Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7152Ιωάννης Δερμεντζόγλουjdermentz@yahoo.gr
7157Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7159Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7173Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7166Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7181Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7170Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7169Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7175Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7176Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7177Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7197Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7178Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7185Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7183Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7179Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7205Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7220Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7204Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7219Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7211Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7222Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7236Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7378Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7223Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7224Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7225Λυκούργος Μαγκαφάςlmagafas@otenet.gr
7214Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7366Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7226Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7237Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7228Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7229Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7202Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7240Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7362Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7358Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7230Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7231Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7381Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7371Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7367Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7232Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7238Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7239Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7234Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7235Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7201Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7241Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7368Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7207Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7242Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7243Ιάκωβος Φαντίδηςfantidis@physics.ihu.gr
7244Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7246Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7374Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7380Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7247Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7248Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7249Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7256Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7200Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7250Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7251Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7259Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7260Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7261Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7365Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7199Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7262Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7263Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7264Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7265Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7266Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7267Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7268Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7269Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7357Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7270Μιχαήλ Χανιάςmhanias@physics.ihu.gr
7271Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7272Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7273Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7274Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7276Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7277Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7278Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7279Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7280Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7281Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7282Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7283Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7284Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7285Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7286Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7208Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7288Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7289Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7360Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7290Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7291Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7292Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7295Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7382Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7293Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7294Παπαδοπούλου Παπαδοπούλουppapado@physics.ihu.gr
7376Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7212Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7369Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7298Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7299Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7300Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7379Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7301Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7302Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7303Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7304Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7305Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7307Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7206Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7198Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7308Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7257Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7258Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7311Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7312Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7213Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7313Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7315Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7314Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7218Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7364Φωτεινή Κόγιαfkogia@physics.ihu.gr
7316Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7317Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7318Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7319Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7372Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7370Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7320Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7321Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7359Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7323Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7324Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7325Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7326Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7217Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7327Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7383Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7328Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7361Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7373Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7330Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7331Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7332Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7333Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7334Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7209Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7335Παναγιώτης Κόγιαςkogias@physics.ihu.gr
7336Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7337Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7338Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7340Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7341Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7343Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7344Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7345Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7346Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7215Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7355Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7384Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7348Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7216Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7349Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7210Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7350Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7351Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
7352Βασίλης Τσίαντοςtsianto@physics.ihu.gr
WordPress Theme built by Shufflehound.