Υπολογιστικό Κέντρο GRID - CERN

Το υπολογιστικό κέντρο GRID που διαθέτει το Τμήμα Φυσικής αποτελείται από 1152 συνδεδεμένους υπολογιστικούς πυρήνες, διαθέτει περισσότερα από 432 TB σε αποθηκευτική ισχύ, ενώ συνδέεται στο διαδίκτυο με 10Gbps. Το GRID του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ από το 2013 συνεργάζεται με το CERN στα πλαίσια της ανάλυσης δεδομένων του πειράματος LHC. 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ΤΕΜ

Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (Transmission Electron Microscopy - TEM) αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για την μελέτη υλικών σε πολύ υψηλή ανάλυση. Το ΤΕΜ παρέχει πληροφορίες για την νανοδομή των υλικών. Το Τμήμα Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. διαθέτει το JEM-2100 το οποίο είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονιακά μικροσκόπια διέλευσης στην μελέτη της νανοδομής νανοϋλικών, βιολογικών δειγμάτων, ημιαγωγών κα.

Ολοκληρωμενο Σύστημα Καταστευής Λεπτών Υμενίων Sputtering- Magnetron Deposition

Μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους δημιουργίας νέων προηγμένων  υλικών είναι η χρήση ενός συστήματος Sputtering - Magnetron Deposition. Το Τμήμα Φυσικής διαθέτει τα συστήματα Μ-ΕV, QUAD-EV και CUSP magnetron sputter της Mantis Deposition για την ανάπτυξη προηγμένων υλικών που δύναται να χρησιμοποιηθούν στην μικροηλεκτρονική, OPV, κα

Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Η τεχνική της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης προσφέρει πληροφορίες για τις χημικές και φυσικές μεταβολές που συμβαίνουν στο υπό μέτρηση δείγμα. Η τεχνική DSC μετρά τις θερμοκρασίες και τις ροές θερμότητας που συμβαίνουν στα υλικά ως συνάρτηση του χρόνου και της θερμοκρασίας. Το Τμήμα φυσικής διαθέτει το DSC 8000 της PerkinElmer και χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό μιας ευρείας γκάμας υλικών όπως είναι τα πολυμερή, τα κεραμικά, τα υγροκρυσταλλικά κ.α. 

Θερμοσταθμική Ανάλυση Thermogravimetric Analysis TGA

Η θερμοσταθμική η θερμοβαρυτική ανάλυση (ΤGA) αποτελεί μια από τις θερμικές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών. Με την TGA μετράται η μεταβολή της μάζας καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. Ως τεχνική χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της καθαρότητας του άνθρακα, του νερού, της σύνθεσης των υλικών κ.α. Το Τμήμα Φυσικής διαθέτει το TGA Pyris 1 της PerkinElmer

Φωτονική Τράπεζα Super continuum Fiber Laser NTK Photonics

Το Τμήμα Φυσικής διαθέτει οπτική τράπεζα εξοπλισμένη με laser υπερσυνεχούς φάσματος. Η SuperK Extreme πηγή laser έχει μήκος κύματος 400 -2400nm και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως είναι  Fluorescence Lifetime Imaging (FLIM), Optical Coherence Tomography (OCT), Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC), Förster Resonance Energy Transfer (FRET), Flow cytometry, DNA sequencing, White Light Inteferometry (WLI)

◦ Συγκολλητής οπτικών ινών Optical fiber splicer

Η μετάδοση των φωτεινών σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις, με υψηλότερο εύρος ζώνης και μεγαλύτερες ταχύτητες πραγματοποιείται με τις οπτικές ίνες. Ένας ιδιαίτερος κλάδος της φυσικής ασχολείται με έρευνα για τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των οπτικών ινών. Το Τμήμα Φυσικής διαθέτει πλήρες σύστημα (Sumitomo) για την κοπή, συγκόλληση και ποιοτική δοκιμή των οπτικών ινών.

Σύστημα Μέτρησης Ακτινοβολιών

Στο πεδίο των μετρήσεων των μη - ιονιζουσών ακτινοβολιών το Τμήμα Φυσικής διαθέτει το Narda SRM-300 Selective Radiation Meter και το Narda NBM -550 Broadband Field Meter. Με τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να μετρηθούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και RF ακτινοβολία σε κεραίες, ραντάρ κινητή τηλεφωνία κ.α.

Δίκτυα Ασύρματων Αισθητήρων Wireless Sensor Networks

Η παρακολούθηση διαφόρων κρίσιμων παραγόντων στην βιομηχανία, στο περιβάλλον, στην γεωργία, σε οικίες και αλλού, επιτυγχάνεται με την χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Το Τμήμα Φυσικής διαθέτει πλήρες σύστημα συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας από αισθητήρες. 

Αναλυτές Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών

Το σύστημα ανάλυσης ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αποτελείται από έναν αναλυτή παραμέτρων ημιαγωγικών στοιχείων και έναν αναλυτή RF. Συγκριμένα αποτελείται από τον Β1500Α και τον Ε4991Α αναλυτή της Agilent. 

Λογισμικό Προσομοιώσεων Ημιαγωγικων Στοιχείων

Δεδομένου ότι τα ημιαγωγικά στοιχεία κυριαρχούν στην σύγχρονή τεχνολογία, αποτελούν ένα εξαιρετικό πεδίο έρευνας και εκπαίδευσης. Πριν την υλοποίηση πραγματικών κυκλωμάτων, είναι απαραίτητη η προσομοίωση σε 2 ή 3 διαστάσεις ηλεκτρικών, οπτικών ή θερμικών προσομοιώσεων. Η διενέργεια των προσομοιώσεων πραγματοποιείται με το εξειδικευμένο λογισμικό ATLAS. 

Μετρητής Ανακλάσεων Οπτικής Ισχύος στο Χρονο Optical Time Domain Reflectometer

To OTDR χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ποιότητας των αγωγών όσον αφορά τις απώλειες που εμφανίζουν κατά μήκος. Το Τμήμα Φυσικής διαθέτει το OTDR της Anritsu CMA5000/a . 

 
WordPress Theme built by Shufflehound.