Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021
(χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2020-2021)

Δευτέρα 30/08/2021 – Παρασκευή 17/09/2021
(3 εβδομάδες)

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 11/10/2021
Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 21/01/2022

Εξετάσεις εργαστηρίων
Δευτέρα 24/01/2022 – Παρασκευή 28/01/2022 (Αναπληρώσεις μαθημάτων)

Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου
(3 εβδομάδες) Δευτέρα 31/01/2022 – Παρασκευή 18/02/2022

Εαρινό εξάμηνο 2021-2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 21/2/2022
Λήξη μαθημάτων: Παρασκευή 3/6/2022

Εξετάσεις εργαστηρίων Δευτέρα 6/6/2022 – Παρασκευή 10/6/2022
(Αναπληρώσεις μαθημάτων)

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου
(3 εβδομάδες) Τρίτη 14/06/2022 – Δευτέρα 1/7/2022

Eξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022
(χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2021-2022) (3 εβδομάδες)
Δευτέρα 29/8/2022 – Παρασκευή 16/9/2022

Κατά την διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:
Α) Χειμερινό εξάμηνο
Εθνική εορτή 28η Οκτωβρίου 2021
Επέτειος Εξέγερσης του Πολυτεχνείου 17 Νοεμβρίου 2021
Διακοπές Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου 2021 έως 6 Ιανουαρίου 2022

Β) Εαρινό εξάμηνο
Καθαρή Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022
Εθνική εορτή 25 Μαρτίου 2022
Διακοπές Πάσχα 16 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2022
Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου 2022
Γ) Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων:

Καβάλα, Σέρρες 29 Ιουνίου 2022 Θρησκευτική Εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

WordPress Theme built by Shufflehound.