Διαλέξεις Εμβάθυνσης – Κβαντική Ηλεκτροδυναμική και των Εφαρμογών της

Σκοπός των συγκεκριμένων διαλέξεων εμβάθυνσης, είναι να γνωρίσουν οι Φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ πώς η Κβαντική Ηλεκτροδυναμική του μικρόκοσμου μπορεί να έχει σύγχρονες εφαρμογές στη μελέτη των Προηγμένων Υλικών και των Κβαντικών Υπολογιστών. Παράλληλα να γίνει αντιληπτό ότι η σύγχρονη έρευνα στη Κβαντική…

Σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει εδώ και αφορά όλο το ίδρυμα και συνεπώς και το Τμήμα μας. Επίσης, λόγω της μη έναρξης των συμβάσεων κάποιων μελών έκτακτου προσωπικού, ειδικά την Πέμπτη 23/2, το μάθημα Εκπαιδευτική Ψυχολογία του 6ου εξαμήνου…

Μετασχηματισμοί και Αναλυση Fourier – Διαφορικός Λογισμός ΙΙ

Τα μαθήματα “Μετασχηματισμοί και Αναλυση Fourier” και “Διαφορικός Λογισμός ΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 20-25/2/2023 για λόγους ανωτέρας βίας. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την διδάσκοντα.

Εγγραφή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Ψηφιακών Συστημάτων

Την Τρίτη 21/2/2023 θα γίνουν οι εγγραφές στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Ψηφιακών Συστημάτων (Η’ εξάμηνο). Επιπλέον, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος και τους κανόνες του εργαστηρίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

To ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των υποψήφιων της με αρ. πρωτ. 37/18-1-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη “Εντεταλμένων Διδασκόντων (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)” του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. μπορείτε να το βρείτε εδώ. Τονίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων…

Διαλέξεις Εμβάθυνσης – Κβαντική Ηλεκτροδυναμική και των Εφαρμογών της

Σκοπός των συγκεκριμένων διαλέξεων εμβάθυνσης, είναι να γνωρίσουν οι Φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ πώς η Κβαντική Ηλεκτροδυναμική του μικρόκοσμου μπορεί να έχει σύγχρονες εφαρμογές στη μελέτη των Προηγμένων Υλικών και των Κβαντικών Υπολογιστών. Παράλληλα να γίνει αντιληπτό ότι η σύγχρονη έρευνα στη Κβαντική…

WordPress Theme built by Shufflehound.