ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022 ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που δεν είναι πρωτοετείς και δεν κατέθεσαν αίτηση έως 30 Ιουνίου, να υποβάλλουν αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην…

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που δεν είναι πρωτοετείς και δεν κατέθεσαν αίτηση έως 30 Ιουνίου, να υποβάλλουν αίτηση ΣΙΤΙΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην…

Πρακτικό Αξιολόγησης και Κατάταξης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Τμήματος Φυσικής

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκεται το πρακτικό ανάρτησης αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων Ακαδημαϊκων Υποτρόφων του Τμήματος Φυσικής.  Προθεσμία υποβολής ενστάσεων 10 ημερών από την δημοσίευση του πρακτικού (2/9/2022) στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (31.08.2022) ξεκινά η εγγραφή των…

Απόφαση ΔΙΠΑΕ για την ρύθμιση χρονικής διάρκειας σπουδών και μεταβατική διάταξη χρόνου σπουδών

Το ίδρυμα, όσον αφορά την διάρκεια φοίτησης έχει λάβει την απόφαση που περιγράφεται εδώ. Επιπλέον, και σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022 ισχύει η παρακάτω μεταβατική διάταξη ΑΡΘΡΟ 454 (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)……………………. 3. Η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών όπως ορίζεται στο άρθρο 75 καταλαμβάνει τους φοιτητές που…

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Φυσικής 1-19/8/2022

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. ΔΦ 2.1/11339/7-6-2022 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θέμα “Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022”, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα παραμείνουν κλειστές, για το…

WordPress Theme built by Shufflehound.