Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων στο excel αρχείο εδώ.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου τα οποία δε διδάχτηκαν και μεταφέρθηκαν στο εαρινό εξάμηνο, θα εξεταστούν μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές. Οι φοιτητές άλλων εξαμήνων (μικρότερων του 9ου), δεν θα εξεταστούν σε αυτά.