ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και μετά από σχετική ανακοίνωση όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας (https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent/) όλα τα μαθήματα του εκάστοτε εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, αλλά και όλα τα οφειλόμενα μαθήματα.

Όποιος φοιτητής δεν δηλώνει μαθήματα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν θα μπορεί να εξεταστεί σε κανένα μάθημα, να κατοχυρώσει βαθμολογία στο εν λόγω εξάμηνο, ούτε να προμηθευτεί δωρεάν συγγράμματα. 

Για το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας, η δήλωση των μαθημάτων έγινε από τη Γραμματεία και συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα του Α’ Εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (δηλ τα μαθήματα: Y101: Γενική Φυσική Ι, Y102: Διαφορικός Λογισμός Ι, Y103: Διανυσματικός Λογισμός  Άλγεβρα, Y104: Εργαστήριο Πληροφορικής για Φυσικούς και Y105: Χημεία)

Προσοχή: από το επόμενο εξάμηνο η δήλωση των μαθημάτων  θα γίνεται ΜΟΝΟ από τους ίδιους τους φοιτητές.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΥΔΟΞΟΣ

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣδιδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα γίνονται από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου2019 έως την 20 Δεκεμβρίου2019.

Η ΔΙΑΝΟΜΗσυγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων (μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας) και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται δε, ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.