Οι δηλώσεις μαθημάτων / ανανεώσεις εγγραφών για το ΕΑΡ εξάμηνο 2019 -2020 θα γίνονται από:

1 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 22 Μαρτίου 2020

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας (https://esecretariat.teiemt.gr/unistudent/όλα τα μαθήματα του ΕΑΡ εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

Όποιος φοιτητής δεν δηλώσει μαθήματα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να εξεταστεί σε κανένα μάθημα, να κατοχυρώσει βαθμολογία στο τρέχον εξάμηνο, ούτε να προμηθευτεί δωρεάν συγγράμματα. 

Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων αρκεί κάθε φορά  που είτε κάνουν αλλαγή της δήλωσης είτε όχι βγαίνοντας από το σύστημα να κάνουν οριστικοποίηση.

Προσοχή:

  1. Η δήλωση θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από Η/Υ ή laptop και ΟΧΙ από κινητό τηλέφωνο ή tablet
  2. Να μην γίνεται δήλωση κατά τις ημέρες ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 7πμ-9πμ λόγω συγχρονισμού του συστήματος
  3. Μετά την αποστολή της δήλωσης μαθημάτων να λαμβάνετε αποδεικτικό (βεβαίωση) σε μορφή pdf που εξάγεται από το σύστημα

Μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή από τη Γραμματεία.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΦΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΤΙ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ.