Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σύγχρονα μέσω eclass  και την χρήση κάμερας μέσω του προγράμματος zoom.

            Οι φοιτητές θα πρέπει αφού πρώτα εγγραφούν στο  νέο eclass,   exams.emt.ihu.gr    να επισκεφτούν  οπωσδήποτε την σελίδα του μαθήματος και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις με τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων και την κατανομή τους σε ψηφιακές αίθουσες.