Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρατηρείται από φοιτητές του τμήματος Φυσικής, για να ενημερωθούν για την κινητικότητα φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μου αποστείλουν ένα email εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, ώστε να κανονιστεί μία διαδικτυακή συνάντηση για να ενημερωθούν σχετικά. Το email θα πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5-3-2021 στο kogias@physics.ihu.gr

Οι σπουδαστές που θα στείλουν email θα ενημερωθούν για την ημέρα και την ώρα της συνάντησης με απαντητικό email.

                               Ο υπεύθυνος Erasmus του τμήματος Φυσικής

                                                 Δρ. Παναγιώτης Κόγιας

                                                  Επίκουρος Καθηγητής

                                                      Τμήμα Φυσικής