Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με την Πράξη 9/4-3-2021 Θέμα 16ο αποφάσισε να αναγνωρίσει το Μάθημα Επιλογής Αγγλικών σε κατόχους πιστοποιητικού Άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Γ2-Proficiency.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να το αναγνωρίσουν θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος με email (info@physics.ihu.gr) Αίτηση Αναγνώρισης συνοδευόμενη από τον τίτλο Άριστης γνώσης Αγγλικής που κατέχουν.