Λόγω ανάθεσης διδασκαλίας σε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων τους με το ΔιΠαΕ, θα υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη των παρακάτω μαθημάτων:

Ρευστομηχανική

Θεωρητική Μηχανική Ι

Κβαντομηχανική Ι

Εφαρμοσμένη Διδακτική της Φυσικής

Εργαστήριο Οπτικής

Τα υπόλοιπα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα από 18/10/21.