Τα μαθήματα της Ατομικής και Μοριακής Φυσικής την Παρασκευή 29-10-2021, στις ώρες 10:00-12:00 και 12:00-14:00 δεν θα πραγματοποιηθούν. Οι ώρες θα αναπληρωθούν μετά από σχετική συνεννόηση με τη διδάσκουσα του μαθήματος. 

Η διδάσκουσα

Παπαδοπούλου Παναγιώτα

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια