Το Τμήμα Φυσικής του Δι.Πα.Ε. θα δεχτεί υποψηφίους για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών για το χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022 στα θέματα που βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που βρίσκεται εδώ.

Οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Το καθεστώς των υποψηφίων διδακτόρων (υποχρεώσεις προς το Δι.Πα.Ε. και παροχές από αυτό) περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ, εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Τμήματος, δηλαδή έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι ειδικά οι συστατικές επιστολές θα μπορούσαν να αποσταλλούν ηλεκτρονικά με email στην Γραμματεία μέχρι και το πέρας της προθεσμίας, αντί να συμπεριληφθούν στο αρχείο zip. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο αποστολέας (από τον οποίο προέρχεται η συστατική επιστολή) να αναγράψει στο θέμα του e-mail το εξής: “Συστατική επιστολή για τον υποψήφιο διδάκτορα ….. Ονοματεπώνυμο υποψηφίου…..”.