Κατά την ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών, Τετάρτη 18/5/22, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής, όπως προβλέπεται  από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΙΠΑΕ (άρθρο 30 έναρξη και λήξη διδασκαλίας-ακαδημαϊκό ημερολόγιο).