Η επιτροπή αφορά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα Φυσικής, στη Σχολή Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.