Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. ΔΦ 2.1/11339/7-6-2022 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θέμα “Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022”, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2022 έως 19-8-2022.
Τα αιτήματά που θα υποβάλλονται αυτό το χρονικό διάστημα, θα διεκπεραιωθούν με την επαναλειτουργία του δρύματος