Η δημοκρατία της Σλοβακίας προσφέρει υποτροφίες σε υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές. Λεπτομέρειες αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που περιλαμβάνει τον σύνδεσμο της ανακοίνωσης, και οι αποζημιώσεις σε άλλο έγγραφο.