Σκοπός των συγκεκριμένων διαλέξεων εμβάθυνσης, είναι να γνωρίσουν οι Φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ πώς η Κβαντική Ηλεκτροδυναμική του μικρόκοσμου μπορεί να έχει σύγχρονες εφαρμογές στη μελέτη των Προηγμένων Υλικών και των Κβαντικών Υπολογιστών. Παράλληλα να γίνει αντιληπτό ότι η σύγχρονη έρευνα στη Κβαντική Ηλεκτροδυναμική και η μελέτη της φύσης του φωτονίου, έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε σύνδεση με συμπεράσματα για την Κοσμολογία.
Η παρακολούθηση απαιτεί γνώσεις εισαγωγής στη Κβαντομηχανική και Κλασική Ηλεκτροδυναμική καθώς και Μαθηματικά Πινάκων και Τελεστών.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων:

1η Μαρτίου 2023 – Ευάγγελος Γαζής

15:15-16:00 :Εισαγωγή στη QED

16:15-17:00 : Σύγχρονες Εφαρμογές στη QED (Κβαντικοί Υπολογιστές και Άλλες Εφαρμογές)

2α Μαρτίου 2023Κωνσταντίνος Μέης

15:15-16:00 :Σύγχρονη Έρευνα στη QED