Στο συνημμένο αρχείο βρίσκεται η λίστα με τα προτενόμενα θέματα των πτυχιακών εργασιών που δύνανται να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φυσικής για το 8ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.